Водоснабдяване и Канализация - Габрово

Обществени поръчки - Профил на купувача

Календар

Април 2018
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000054

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 29.03.2018 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000053

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по десет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 21.03.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000052

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 27.02.2018 г.  до 17:00 ч.

Удължаване на срока до 06.03.2018 г. , 17:00 ч., съгласно Заповед на управителя от 28.02.2018 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000051

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 21.02.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000050

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 29.01.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на В и К  ООД – град Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 03.01.2018 г. - 17 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000048

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива
(Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол
за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"
Краен срок за подаване на оферти:

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000047

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 20.09.2017 г

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000046

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 21.08.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000045

Публично състезание по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 07.06.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката