ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000060

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на офертите:  До 17:00 ч. на 22.11.2018 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000059

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.10.2018 г. 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000058

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК” ООД - ГАБРОВО”

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000057

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на колесен многофункционален багер с челен товарач HIDROMEK модел ALPHA 102 В, за нуждите на „ВиК” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на офертите:  22.06.2018 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000056

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 15.06.2018 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000055

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“  ОТТЕГЛЕНА!!!!

Краен срок за получаване на офертите: 13.06.2018 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000054

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 29.03.2018 г.  17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000053

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по десет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 21.03.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000052

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 27.02.2018 г.  до 17:00 ч.

Удължаване на срока до 06.03.2018 г. , 17:00 ч., съгласно Заповед на управителя от 28.02.2018 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000051

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 21.02.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката