ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000050

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 29.01.2018 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на В и К  ООД – град Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 03.01.2018 г. - 17 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000048

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива
(Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол
за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"
Краен срок за подаване на оферти:

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000047

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 20.09.2017 г

 

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000046

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 21.08.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000045

Публично състезание по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 07.06.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000044

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.05.2017 г. до 17:00 ч.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000043

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на оферти: 06.03.2017г. до 17:00 ч.

Удължаване на срока до 17:00 ч. на 13.03.2017 г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000042

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000041

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по три обособени позиции“ 

Краен срок за подаване на оферти: 22.02.2017 г.  до 17:00 ч.

Документация на поръчката