ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000023

Публична покана по ЗОП с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000022

Публична покана по ЗОП: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.03.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000021

Публична покана по ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“


Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 01.02.2016

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000020

Публична покана с предмет: "Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово по пет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 ч. на 28.01.2016г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000019

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на строителна и друга арматура във връзка с извършване на аварийни и планови дейности от "В и К" ООД - град Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000018

Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  „Избор на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", застраховка „Живот“ или „Рента“ и задължителна застраховка „Трудова злополука“ на ВиК ООД в три обособени позиции“

Обособена позиция 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;

Обособена позиция 2. Застраховка „Живот“ или „Рента“ на работниците и служителите на ВиК ООД;

Обособена позиция 3. Задължителна застраховка „Трудова злополука“


Краен срок за подаване на документите: 16:30 ч. на 22.10.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000017

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - гр.Габрово

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000016

Договаряне без обявление по чл. 103 ал.2 т.9 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”


Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН ХЛОР ЗА НУЖДИТЕ НА ВИК ООД-ГАБРОВО"

 

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 19.08.2015г.

Документация на поръчката

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000014

Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за подаване на документите - 16:30 ч. на 04.09.2015г.

Документация на поръчката