ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000025

Публична покана по ЗОП с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по осем обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти до 16,30 ч. на 20.04.2016г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (LabTestersDocs.rar)Документация 31 КБ08.04.2016г. 13:54:15ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052286)Връзка към АОП 0 КБ08.04.2016г. 13:59:20ч.
Свали този файл (РАЗЯСНЕНИЕ0003.pdf)РазяснениеРазяснение по постъпил въпрос554 КБ18.04.2016г. 16:13:22ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ0001.pdf)Протокол № 1 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1949 КБ27.04.2016г. 15:58:39ч.
Свали този файл (Заповед лаборатория.pdf)Заповед на управителя за възлагане на обществените поръчкиОб.позиции № 1, 3, 6, 8 - "Мерк България" ЕАД , об.позиция № 7 - "Ридаком" ЕООД652 КБ13.05.2016г. 11:22:52ч.
Свали този файл (договор Ридаком.pdf)Договор за об.позиция № 7Ридаком ЕООД2737 КБ07.06.2016г. 11:01:10ч.
Свали този файл (договор Мерк0001.pdf)Договор за об.позиции № 1, 3 , 6 , 8"Мерк България" ЕАД2683 КБ09.06.2016г. 09:48:45ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 06-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юни 2016Мерк България24 КБ12.07.2016г. 10:50:31ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 07-2016.doc)Плащане по об.позиции № 1, 3, 6, 8 - юлиМерк България24 КБ12.08.2016г. 09:56:33ч.
Свали този файл (Плащане - Ридаком- 07-2016.doc)Плащане по об.позиция № 7 - юлиРидаком24 КБ12.08.2016г. 09:57:28ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 08-2016.doc)Плащане по об.позиции № 1, 3, 6, 8 - августМерк България24 КБ13.09.2016г. 09:46:52ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 09-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриМерк България24 КБ12.10.2016г. 10:47:26ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриМерк България24 КБ15.11.2016г. 11:27:14ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 11-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноемвриМерк България24 КБ12.12.2016г. 11:06:41ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 12-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - декември 2016Мерк България24 КБ13.01.2017г. 09:56:43ч.