ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000027

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.08.2016


Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentazia Himicheski produkti.rar)Документация 64 КБ20.07.2016г. 13:43:33ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337363734)Връзка към АОП 0 КБ20.07.2016г. 13:52:30ч.
Свали този файл (разяснение0001.pdf)Разяснение 544 КБ27.07.2016г. 08:58:36ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол от заседание на комисията 1786 КБ15.08.2016г. 11:42:11ч.
Свали този файл (обявление0001.pdf)ОбявлениеОбявление за отваряне на плик №3424 КБ15.08.2016г. 14:02:28ч.
Свали този файл (протокол0004.pdf)Протокол №2Протокол от заседанието на комисията1154 КБ18.08.2016г. 16:15:37ч.
Свали този файл (протокол хим0001.pdf)Протокол от заседание на комисията 1729 КБ26.08.2016г. 11:39:54ч.
Свали този файл (доклад хим0001.pdf)Доклад на комисиятаКласиране на участниците1748 КБ26.08.2016г. 11:40:29ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ ХИМ0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителиОб.позиция № 2 - "Химтекс" ООД, Об.позиция № 4 - "Скорпио-46" ЕООД, Об.позиция № 5 - "Б-Контакт" ООД603 КБ26.08.2016г. 11:44:36ч.
Свали този файл (Договор Скорпио.pdf)Договор за об.позиция № 4"Скорпио-46" ЕООД1380 КБ04.10.2016г. 10:51:50ч.
Свали този файл (договор Б контакт0001.pdf)Договор за об.позиция № 5"Б - КОНТАКТ" ООД1300 КБ06.10.2016г. 10:56:51ч.
Свали този файл (Химтекс0001.pdf)Договор за обособена позиция №2"Химтекс" ООД1372 КБ14.10.2016г. 08:14:11ч.
Свали този файл (Плащане - Химтекс - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - октомвриХимтекс24 КБ15.11.2016г. 10:38:36ч.
Свали този файл (Плащане - Скорпио-46 - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 4Скорпио-4624 КБ15.11.2016г. 10:39:23ч.
Свали този файл (Плащане - Б-Контакт - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 5Б-Контакт24 КБ15.11.2016г. 10:40:23ч.
Свали този файл (Плащане - Скорпио-46 - 11-2016.doc)Плащане по об.позиция № 4 - ноемвриСкорпио-4624 КБ12.12.2016г. 11:12:56ч.
Свали този файл (Плащане - Б-Контакт - 12-2016.doc)Плащане по об.позиция № 5 - декември 2016Б-Контакт24 КБ13.01.2017г. 10:01:18ч.