ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000029

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите, собственост на „В и К“ ООД - град Габрово и газьол за отопление за нуждите на  „В и К" ООД – гр. Габрово“ по четири обособени позиции

1. Обособена позиция № 1 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Габрово;

2. Обособена позиция № 2 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Трявна;

3. Обособена позиция № 3 - Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) в град Дряново;

4. Обособена позиция № 4 - Доставка на газьол за отопление в складовата база на „ВиК" ООД в град Габрово.

Краен срок за подаване на оферти до 16:30 ч. на 08.09.2016г.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338343031)Връзка към АОП 0 КБ17.08.2016г. 16:49:06ч.
Свали този файл (разяснение0001.pdf)РазяснениеСъобщение за промяна в документацията1311 КБ24.08.2016г. 11:01:16ч.
Свали този файл (Dokumentazia Goriva.rar)Документация 72 КБ24.08.2016г. 11:02:18ч.
Свали този файл (Съобщение0004.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти449 КБ14.09.2016г. 12:02:29ч.
Свали този файл (Протокол10001.pdf)Протокол от заседание на комисията 3364 КБ20.09.2016г. 09:04:27ч.
Свали този файл (Протокол20001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците2071 КБ20.09.2016г. 09:05:35ч.
Свали този файл (Доклад0001.pdf)Доклад до управителя 1697 КБ20.09.2016г. 09:07:35ч.
Свали този файл (Решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителиОб.позиция № 2 - "М-1" ЕООД , об.позиция № 4 - "САКСА" ООД1508 КБ20.09.2016г. 09:09:28ч.
Свали този файл (договор Сакса0001.pdf)Договор за об.позиция №4"САКСА" ООД2273 КБ27.10.2016г. 09:20:06ч.
Свали този файл (договор продажба М-10001.pdf)Договор за об.позиция № 2"М-1" ЕООД2647 КБ02.11.2016г. 10:48:19ч.
Свали този файл (Плащане - М-1 - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - октомвриМ - 124 КБ15.11.2016г. 11:31:36ч.
Свали този файл (Плащане - САКСА - 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 4 - октомвриСАКСА24 КБ15.11.2016г. 11:32:30ч.
Свали този файл (Плащане - М-1 - 11-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - ноемвриМ - 124 КБ12.12.2016г. 11:15:52ч.
Свали този файл (Плащане - М-1 - 12-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - декември 2016М - 124 КБ13.01.2017г. 10:14:56ч.