ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000030

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на 2 броя нови пътни превозни средства категория N 1 за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за подаване на оферти: 03.10.2016 г. 16:30 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Documentacia_automobiles.rar)ДокументацияДокументация на поръчката75 КБ02.09.2016г. 11:56:57ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338393436)Линк към АОПВръзка към преписката на сайта на АОП0 КБ10.09.2016г. 11:32:06ч.
Свали този файл (Разяснение0001.pdf)Разяснение по писмено запитване 517 КБ19.09.2016г. 11:02:05ч.
Свали този файл (съобщение0005.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти411 КБ04.10.2016г. 16:53:44ч.
Свали този файл (протокол Автомобили.pdf)Протокол от заседание на комисията 1108 КБ05.10.2016г. 09:09:18ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ0002.pdf)Протокол №2 от заседание на комисията 878 КБ10.10.2016г. 09:17:59ч.
Свали този файл (ДОКЛАД0001.pdf)Доклад на комисиятаКласиране на участниците1110 КБ10.10.2016г. 09:19:47ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"ЕСПАС АУТО" ООД475 КБ10.10.2016г. 09:22:07ч.
Свали този файл (ЕСПАС АУТО0001.pdf)Договор"ЕСПАС АУТО" ООД4266 КБ09.11.2016г. 08:24:32ч.
Свали този файл (Плащане - Еспас Ауто - 12-2016.doc)Еднократно плащане през декември 2016 г.Еспас Ауто24 КБ13.01.2017г. 10:16:35ч.