ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000031

Публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по две обособени позиции“:

№ 1 „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;
№ 2. „Алуминиев сулфат“


Краен срок за подаване на оферти: 16:30 ч. на 11.10.2016.г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339343037)Връзка към АОП00657-2016-00060 КБ30.09.2016г. 11:08:54ч.
Свали този файл (Dokumentazia Him.produkti 2.rar)Документация 59 КБ30.09.2016г. 11:06:30ч.
Свали този файл (разяснение0005.pdf)Разяснение по постъпило запитванеРазяснение460 КБ03.10.2016г. 11:27:43ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ0006.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти416 КБ13.10.2016г. 14:11:52ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ0007.pdf)Протокол №1Протокол от заседанието на комисията2015 КБ13.10.2016г. 14:12:40ч.
Свали този файл (протокол_20001.pdf)Протокол №2 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1044 КБ21.10.2016г. 08:49:28ч.
Свали този файл (доклад0001.pdf)Доклад на комисията 1661 КБ21.10.2016г. 08:50:09ч.
Свали този файл (решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителиОб.позиция № 1 - "Калцит" АД , Об.позиция № 2 - "Брентаг България" ЕООД684 КБ21.10.2016г. 08:51:57ч.
Свали този файл (ДОГОВОР КАЛЦИТ0001.pdf)Договор за об.позиция № 1"Калцит" АД1378 КБ20.01.2017г. 10:58:27ч.
Свали този файл (Брентаг0001.pdf)Договор за об.позиция № 2"Брентаг България" ЕООД1478 КБ21.02.2017г. 11:26:58ч.