ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000032

Процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите собственост на „В и К“ ООД - град Габрово

Договарянето ще бъде проведено на 19.10.2016г. от 10.30 часа в седалището на „В и К“ ООД в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339373739)Линк към АОП00657-2016-00070 КБ14.10.2016г. 11:20:47ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ГОРИВА 2016.doc)Документация 76 КБ14.10.2016г. 11:25:28ч.
Свали този файл (покана0002.pdf)Покана 855 КБ14.10.2016г. 13:35:55ч.
Свали този файл (решение0004.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"Бент оил" АД480 КБ20.10.2016г. 16:36:32ч.
Свали този файл (протокол0008.pdf)ПротоколПротокол от заседанието на комисията1249 КБ20.10.2016г. 16:37:56ч.
Свали този файл (доклад0001.pdf)ДокладДоклад за работата на комисията943 КБ20.10.2016г. 16:38:51ч.
Свали този файл (договор Бент Ойл0001.pdf)Договор"Бент оил" АД2899 КБ02.11.2016г. 10:40:10ч.
Свали този файл (Плащане - Бент ойл - 10-2016.doc)Плащане - октомвриБент оил24 КБ15.11.2016г. 11:34:01ч.
Свали този файл (Плащане - Бент ойл - 11-2016.doc)Плащане - ноемвриБент оил24 КБ12.12.2016г. 11:18:22ч.
Свали този файл (Плащане - Бент ойл - 12-2016.doc)Плащане - декември 2016Бент оил24 КБ13.01.2017г. 10:18:31ч.
Свали този файл (споразумение0001.pdf)Споразумение 553 КБ17.03.2017г. 13:25:08ч.