ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000033

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Краен срок за подаване на оферти: 17:00 ч. на 22.11.2016 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430303636)Връзка към АОП00657-2016-00080 КБ24.10.2016г. 11:07:56ч.
Свали този файл (raz0001.pdf)РазяснениеРазяснение по постъпил въпрос1733 КБ31.10.2016г. 14:55:32ч.
Свали този файл (DokumentaciaTrabi.rar)ДокументацияПълната документация на поръчката163 КБ31.10.2016г. 16:34:23ч.
Свали този файл (протокол0009.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията5469 КБ28.11.2016г. 14:15:12ч.
Свали този файл (съобщение0007.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти437 КБ28.11.2016г. 14:18:36ч.
Свали този файл (протокол 2 тръби0001.pdf)Протокол № 2 от заседание на комисиятаРазглеждане на ценови предложения1212 КБ08.12.2016г. 10:28:09ч.
Свали този файл (ротокол 3 тръби0001.pdf)Протокол № 3 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1122 КБ08.12.2016г. 10:29:03ч.
Свали този файл (доклад тръби0001.pdf)Доклад на комисията 3450 КБ08.12.2016г. 10:39:28ч.
Свали този файл (решение тръби0001.pdf)Решение на управителя за определяне на изпълнителиОб.позиция №1 - "Панайот Пейчев" ЕООД , № 2 и № 3 - "Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД1191 КБ08.12.2016г. 10:44:35ч.
Свали този файл (Алиаксис_п2_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 2"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД5318 КБ27.01.2017г. 11:40:00ч.
Свали този файл (Алиаксис_п3_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 3"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД13005 КБ27.01.2017г. 11:41:07ч.
Свали този файл (П.Пейчев_п1_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 1"Панайот Пейчев" ЕООД5432 КБ23.05.2017г. 15:05:39ч.