ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000034

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на „В и К“ ООД – Габрово“


Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2016 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentazia Vaucheri.rar)Документация 62 КБ11.11.2016г. 10:48:57ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430363432)Линк към АОП00657-2016-00090 КБ11.11.2016г. 11:45:23ч.
Свали този файл (протокол ваучери0001.pdf)Протокол № 1 от заседание на комисията 2070 КБ08.12.2016г. 10:58:09ч.
Свали този файл (съобщение цена ваучери0001.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 437 КБ08.12.2016г. 10:59:25ч.
Свали този файл (протокол №20001.pdf)Протокол № 2 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1022 КБ15.12.2016г. 10:39:35ч.
Свали този файл (доклад0001.pdf)Доклад на комисията 1155 КБ15.12.2016г. 10:41:31ч.
Свали този файл (решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"Томбоу-България" ООД484 КБ15.12.2016г. 10:43:07ч.
Свали този файл (Томбоу_Договор+.pdf)Договор"Томбоу-България" ООД3748 КБ26.01.2017г. 10:29:38ч.