ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000035

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"


Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2016 г.  до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentazia Asfalt .rar)Документация 65 КБ25.11.2016г. 10:08:53ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333431303534)Линк към АОП00657-2016-00100 КБ25.11.2016г. 10:42:29ч.
Свали този файл (протокол0010.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията3232 КБ23.12.2016г. 10:10:37ч.
Свали този файл (съобщение0008.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти407 КБ23.12.2016г. 10:13:32ч.
Свали този файл (протокол кор0001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията1701 КБ05.01.2017г. 16:11:42ч.
Свали този файл (доклад0002.pdf)Доклад 2402 КБ05.01.2017г. 16:12:37ч.
Свали този файл (Решение0002.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителОб.позиции № 1 и № 3 - "Димас" АД , об.позиция № 2 - "Пътстрой-Габрово" АД1114 КБ05.01.2017г. 16:12:58ч.
Свали този файл (Пътстрой_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 2"Пътстрой - Габрово" АД4066 КБ10.02.2017г. 08:11:30ч.
Свали този файл (Димас_п1_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 1"Димас" АД3351 КБ13.02.2017г. 10:01:41ч.
Свали този файл (Димас_п3_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 3"Димас" АД4161 КБ13.02.2017г. 10:02:24ч.