ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000036

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Доставка при условията на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач за нуждите на "ВиК" ООД - град Габрово"

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2017 г. до 16:30 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432303432)Линк към АОП00657-2016-00110 КБ28.12.2016г. 10:57:42ч.
Свали този файл (DokumentaciaBageriNew.zip)Документация 87 КБ04.01.2017г. 16:22:47ч.
Свали този файл (разяснение0006.pdf)РазяснениеРазяснение по постъпил въпрос626 КБ10.01.2017г. 15:17:50ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол от заседание на комисията 3541 КБ26.01.2017г. 09:11:19ч.
Свали този файл (съобщение0001.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 415 КБ26.01.2017г. 09:12:55ч.
Свали този файл (протокол 20001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията1088 КБ06.02.2017г. 13:58:56ч.
Свали този файл (Протокол 30001.pdf)Протокол № 3Протокол от заседанието на комисията917 КБ06.02.2017г. 13:59:21ч.
Свали този файл (доклад0003.pdf)ДокладДоклад за работата на комисията1301 КБ06.02.2017г. 14:00:33ч.
Свали този файл (Решение0006.pdf)Решение за избор на изпълнител"Райфайзен Лизинг България" ЕООД491 КБ06.02.2017г. 14:00:54ч.
Свали този файл (Райфайзен_Договор+.pdf)Договор за лизинг 9453 КБ24.03.2017г. 09:20:27ч.