ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000038

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 26.01.2017 г. 17:00 ч

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Docs_OP_Incaso.zip)ДокументацияДокументация на поръчката85 КБ17.01.2017г. 16:09:51ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060703)Връзка към сайта на АОП 0 КБ17.01.2017г. 16:11:58ч.