ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000039

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 17 обособени позиции“
Краен срок за подаване на офертите: 31.01.2017 г. 17:00 ч

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DocsIncaso2017.zip)Документация 84 КБ23.01.2017г. 19:30:40ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060844)Линк към АОП 0 КБ23.01.2017г. 19:32:34ч.
Свали този файл (заповед0001.pdf)Заповед на управителя за удължаване срока за събиране на офертидо 06.02., 17:00 ч.390 КБ01.02.2017г. 11:38:50ч.
Свали този файл (протокол0012.pdf)ПротоколПротокол от заседанието на комисията1953 КБ09.02.2017г. 14:46:02ч.
Свали този файл (Ипей_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 17Ипей4589 КБ08.03.2017г. 11:44:25ч.
Свали този файл (БПощи_Договор+.pdf)Договор за об.позиции № 1, 3, 4-16"Български пощи" ЕАД3372 КБ24.03.2017г. 08:52:02ч.
Свали този файл (ИО-Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 2"Информационно обслужване" АД3309 КБ30.03.2017г. 09:41:30ч.