ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000040

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на В и К ООД – град Габрово по девет обособени позиции”

Краен срок за получаване на оферти: 02.03.2017 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=771428&newver=2)Връзка към АОПВръзка към сайта на АОП0 КБ08.02.2017г. 16:31:41ч.
Свали този файл (Заповед0001.pdf)Заповед на управителяЗаповед за изменение на документацията400 КБ13.02.2017г. 15:12:04ч.
Свали този файл (DocsInsurance2017.zip)Документация 109 КБ13.02.2017г. 15:17:01ч.
Свали този файл (разяснение0001.pdf)Разяснение по писмено запитване 506 КБ22.02.2017г. 11:18:46ч.
Свали този файл (разяснение0002.pdf)Разяснение 659 КБ24.02.2017г. 14:01:17ч.
Свали този файл (съобщение0009.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти415 КБ14.03.2017г. 12:38:40ч.
Свали този файл (протокол0014.pdf)Протокол №1Протокол от заседанието на комисията3964 КБ14.03.2017г. 12:39:05ч.
Свали този файл (протокол20001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседание на комисията1827 КБ28.03.2017г. 09:53:52ч.
Свали този файл (протокол30001.pdf)Протокол № 3Протокол от заседание на комисията852 КБ28.03.2017г. 09:55:58ч.
Свали този файл (протокол40001.pdf)Протокол № 4 Протокол от заседанието на комисията2657 КБ06.04.2017г. 09:28:44ч.
Свали този файл (доклад0001.pdf)Доклад на комисията 5928 КБ06.04.2017г. 09:29:46ч.
Свали този файл (решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнители 1296 КБ06.04.2017г. 09:34:13ч.
Свали този файл (Надежда_п8_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 8ЗК "Надежда" АД7107 КБ02.05.2017г. 11:09:43ч.
Свали този файл (Армеец_п1_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 1 - ИмуществоЗАД "Армеец" АД8897 КБ04.05.2017г. 08:42:51ч.
Свали този файл (ОЗК_п2_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 2 - Ел.оборудване ОЗК - Застраховане АД7566 КБ04.05.2017г. 08:46:45ч.
Свали този файл (ОЗК_п4_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 4 - Обща ГООЗК - Застраховане АД7477 КБ04.05.2017г. 08:49:20ч.
Свали този файл (ОЗК_п6_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 6 - Каско на СПСОЗК - Застраховане АД7989 КБ04.05.2017г. 08:53:04ч.
Свали този файл (Армеец_п7_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 7 - Обща ГО на автомобилиститеЗАД "Армеец" АД6960 КБ04.05.2017г. 08:56:19ч.
Свали този файл (Дженерали_п3_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 3 - Гр.рискова застраховка Дженерали Застраховане АД8775 КБ15.05.2017г. 08:35:12ч.
Свали този файл (ДЗИ_п5_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 5 - ГО за оръжиеДЗИ-Общо застраховане ЕАД7314 КБ23.05.2017г. 14:43:59ч.
Свали този файл (ДЗИ_п9_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 9 - РентаДЗИ - Животозастраховане ЕАД6695 КБ23.05.2017г. 14:44:45ч.