ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000042

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива / Автомобилен бензин 95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан/ за автомобилите собственост на „ВиК” ООД гр.Габрово и газьол за отопление за нуждите на „ВиК” ООД – гр.Габрово”

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (поръчка-спесиф0001.pdf)Поръчка-спецификация 1365 КБ24.02.2017г. 11:36:08ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433353737)Връзка към АОП00657-2017-00020 КБ24.02.2017г. 13:35:20ч.
Свали този файл (заповед0001.pdf)Заповед на управителя 343 КБ24.02.2017г. 14:02:00ч.
Свали този файл (борсов договор0001.pdf)Борсов договор"Бент ойл" ЕООД3388 КБ28.03.2017г. 10:50:05ч.