ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000044

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.05.2017 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Заповед0001.pdf)Заповед на управителя 505 КБ24.04.2017г. 11:39:36ч.
Свали този файл (Обява0001.pdf)Обява 3047 КБ24.04.2017г. 11:40:02ч.
Свали този файл (Dokumenti Test-nabori 2017.rar)Документация 115 КБ24.04.2017г. 11:40:57ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063620)Връзка към АОПID 90636200 КБ24.04.2017г. 16:29:11ч.
Свали този файл (заповед удължаване срок0001.pdf)Съобщение за удължаване на срокаСрокът за получаване на оферти се удължава по всички обособени позиции. Офертите ще бъдат отворени на 10.05.2017г. от 10.00 часа в седалището на дружеството в град Габрово477 КБ04.05.2017г. 16:27:49ч.
Свали този файл (протокол0016.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията5428 КБ17.05.2017г. 15:04:59ч.
Свали този файл (Протокол №20001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседанието на комисията1975 КБ31.05.2017г. 14:07:50ч.
Свали този файл (Лабимекс_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 7Лабимекс АД12809 КБ17.07.2017г. 11:35:55ч.
Свали този файл (Ридаком_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 8Ридаком ЕООД13154 КБ17.07.2017г. 11:37:55ч.
Свали този файл (Лабимекс_9_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 9Лабимекс АД11103 КБ17.07.2017г. 11:39:13ч.
Свали този файл (Мерк_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 1Мерк България ЕАД3996 КБ19.07.2017г. 11:15:13ч.
Свали този файл (Фот_п3_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 3Фот ООД3710 КБ26.07.2017г. 08:45:45ч.
Свали този файл (Фот_п4_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 4Фот ООД3213 КБ26.07.2017г. 08:46:56ч.
Свали този файл (Фот_п5_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 5Фот ООД3219 КБ26.07.2017г. 08:48:02ч.
Свали този файл (Фот_п6_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 6Фот ООД3709 КБ26.07.2017г. 08:49:20ч.
Свали този файл (Хах_Ланге_п2_Договор+.pdf)Договор за об.позиция № 2ХАХ ЛАНГЕ ЕООД3051 КБ28.07.2017г. 08:13:08ч.