ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000045

Публично състезание по ЗОП за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К” ООД – Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 07.06.2017 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (WaterMeasureDocs.zip)Документация 133 КБ15.05.2017г. 15:24:16ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435393030)Връзка към АОП 0 КБ15.05.2017г. 15:25:17ч.
Свали този файл (разяснение0007.pdf)РазяснениеРазяснение по постъпили въпроси1079 КБ23.05.2017г. 16:41:33ч.
Свали този файл (съобщение0010.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти438 КБ12.06.2017г. 16:41:46ч.
Свали този файл (протокол0017.pdf)Протокол № 1Протокол от заседанието на комисията2003 КБ12.06.2017г. 16:42:09ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ 20002.pdf)Протокол № 2Протокол от работата на комисията922 КБ16.06.2017г. 08:30:38ч.
Свали този файл (Доклад0004.pdf)ДокладДоклад на комисията1105 КБ16.06.2017г. 08:31:08ч.
Свали този файл (Решение0007.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"Акварор - Бояджиев и синове" ООД472 КБ16.06.2017г. 08:31:33ч.
Свали този файл (Акварор0001.pdf)Договор"Акварор - Бояджиев и синове" ООД6958 КБ12.10.2017г. 10:28:19ч.
Свали този файл (Акварор.pdf)ПриложенияПриложения 1 и 2 към договора10688 КБ14.12.2017г. 09:26:50ч.