ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000046

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „ВиК” ООД - Габрово”

Краен срок за получаване на офертите: 21.08.2017 г.  до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DocsEnergy_2017.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката92 КБ27.07.2017г. 16:12:40ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438323835)Връзка към АОП00657-2017-00040 КБ24.08.2017г. 10:06:10ч.
Свали този файл (съобщение0001.pdf)Съобщение Съобщение за отваряне на ценовите оферти380 КБ24.08.2017г. 10:06:59ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ0001.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията4014 КБ24.08.2017г. 14:30:54ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол № 2 от заседание на комисията 1353 КБ31.08.2017г. 08:53:32ч.
Свали този файл (доклад0001.pdf)Доклад на комисията 1187 КБ31.08.2017г. 08:54:02ч.
Свали този файл (решение0001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнителЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД490 КБ31.08.2017г. 08:54:37ч.
Свали този файл (договор Енерго0002.pdf)ДоговорЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД4015 КБ13.10.2017г. 11:46:59ч.