ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000047

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“: 

1. Обособена позиция № 1 - „Хидратна вар – Калциев хидроксид“;

2. Обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“;

3. Обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“;

4. Обособена позиция № 4 – „Течен хлор“;

5. Обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“. 

Краен срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 20.09.2017 г

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (DocsChem.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката90 КБ12.09.2017г. 12:36:45ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068197)Линк към АОП 0 КБ12.09.2017г. 12:42:29ч.
Свали този файл (обява0002.pdf)Обява 2548 КБ12.09.2017г. 13:26:56ч.
Свали този файл (заповед0004.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя454 КБ12.09.2017г. 13:27:25ч.
Свали този файл (ЗАПОВЕД0001.pdf)Заповед на управителяУдължаване на крайния срок - 17:00 ч. на 27.09.2017 г.392 КБ21.09.2017г. 10:49:30ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията3353 КБ03.10.2017г. 08:38:09ч.
Свали този файл (Б-Контакт_Хлор_Договор+.pdf)Договор -течен хлорБ-Контакт ООД4716 КБ06.11.2017г. 10:26:56ч.
Свали този файл (Б-Контакт_Договор+.pdf)Договор - натриев хипохлоридБ-Контакт ООД4384 КБ20.11.2017г. 09:17:10ч.
Свали този файл (Калцит_Договор+.pdf)Договор - хидратна варКалцит АД3917 КБ04.12.2017г. 09:07:36ч.