ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000048

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива
(Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол
за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"
Краен срок за подаване на оферти:

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (заповед0001.pdf)Заповед на управителя 440 КБ20.09.2017г. 11:04:25ч.
Свали този файл (Поръчка-спецификация0001.pdf)Поръчка-спецификация0001.pdf 2865 КБ20.09.2017г. 14:29:12ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530303435)Линк към АОП00657-2017-00050 КБ27.09.2017г. 08:18:52ч.
Свали този файл (борсов договор0001.pdf)Договор 4806 КБ05.10.2017г. 14:23:34ч.