ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на В и К  ООД – град Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 03.01.2018 г. - 17 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532313935)Връзка към АОП00657-2017-00060 КБ01.12.2017г. 09:14:42ч.
Свали този файл (Dokumentazia-Armatura.rar)Документация 136 КБ01.12.2017г. 09:20:12ч.
Свали този файл (съобщение0011.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти452 КБ16.01.2018г. 14:45:19ч.
Свали този файл (протокол0018.pdf)ПротоколПротокол №1 от работата на комисията6257 КБ18.01.2018г. 09:58:50ч.
Свали този файл (Протокол №2 - ОП спирателна арматура0001.pdf)Протокол № 2Протокол от заседание за отваряне на ценовите оферти932 КБ25.01.2018г. 09:30:24ч.
Свали този файл (Протокол №3 - ОП0001.pdf)Протокол № 3 от заседание на комисиятаКласиране на участниците1458 КБ25.01.2018г. 09:31:14ч.
Свали този файл (Доклад - ОП сп.кранове0001.pdf)Доклад на комисията 1748 КБ25.01.2018г. 09:31:49ч.
Свали този файл (Решение 10001.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнител"ДМ АРМАТУРЕН" ЕООД410 КБ25.01.2018г. 09:32:36ч.
Свали този файл (Contr+_DMArmaturen_2018 (1).pdf)Договор 7901 КБ26.06.2018г. 13:34:46ч.