ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000051

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за автомобили, камиони и трактори за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 21.02.2018 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (обява0001.pdf)Обява 2498 КБ13.02.2018г. 09:06:12ч.
Свали този файл (заповед0001.pdf)Заповед на управителя 440 КБ13.02.2018г. 09:42:40ч.
Свали този файл (Документация Резервни части.rar)Документация 102 КБ13.02.2018г. 09:45:09ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072923)Връзка към АОПID - 90729230 КБ14.02.2018г. 09:35:40ч.
Свали този файл (заповед0006.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя за прекратяване на поръчката385 КБ16.02.2018г. 13:55:45ч.