ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000053

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по десет обособени позиции"

Краен срок за подаване на офертите: 21.03.2018 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРАХОВКИ 2018.doc)Документация 373 КБ26.02.2018г. 09:32:42ч.
Свали този файл (Образец № 1 от документацията - ЕЕДОП.doc)ЕЕДОП 195 КБ26.02.2018г. 09:33:14ч.
Свали този файл (Заповед.pdf)Заповед на управителя 1562 КБ26.02.2018г. 09:39:17ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534353837)Връзка към АОП 0 КБ26.02.2018г. 14:10:17ч.
Свали този файл (Scan_20180226_145838.pdf)Обявление 6255 КБ26.02.2018г. 14:21:17ч.
Свали този файл (Scan_20180226_150012.pdf)Решение 696 КБ26.02.2018г. 15:02:52ч.
Свали този файл (Списък № 1 - приложение към ОП № 6.docx)Към документация - приложение към об.позиция № 6 13 КБ28.02.2018г. 16:31:46ч.
Свали този файл (Списък № 2 - приложение към ОП № 7.docx)Към документация - приложение към об.позиция № 7 23 КБ28.02.2018г. 16:32:37ч.
Свали този файл (Списък №3 - приложение по ОП №1.docx)Към документация - приложение към об.позиция № 1 24 КБ28.02.2018г. 16:33:23ч.
Свали този файл (РАЗЯСНЕНИЕ0001.pdf)Разяснение във връзка с процедура 643 КБ01.03.2018г. 17:09:47ч.
Свали този файл (разяснение0008.pdf)Разяснение по зададени въпроси 675 КБ06.03.2018г. 16:39:22ч.
Свали този файл (Scan_20180402_131238.pdf)ПротоколПротокол № 1 от работата на комисията8364 КБ02.04.2018г. 13:23:11ч.
Свали този файл (протокол №20002.pdf)ПротоколПротокол №2 от работата на комисията1284 КБ16.04.2018г. 15:40:52ч.
Свали този файл (Protocol3.pdf)ПротоколПротокол №3 от работата на комисията1359 КБ25.04.2018г. 09:07:00ч.
Свали този файл (Information.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти211 КБ25.04.2018г. 09:08:01ч.
Свали този файл (Протокол №4.pdf)Протокол от заседание на комисиятаПротокол № 41937 КБ08.05.2018г. 09:34:07ч.
Свали този файл (Протокол №5.pdf)Протокол от заседание на комисиятаПротокол № 5 - Класиране на участниците3497 КБ11.05.2018г. 08:58:42ч.
Свали този файл (Доклад - З.pdf)Доклад до управителя 7439 КБ11.05.2018г. 08:59:20ч.
Свали този файл (Решение - Застраховки.pdf)Решение на управителя за избор на изпълнители 1813 КБ11.05.2018г. 09:02:15ч.
Свали този файл (Contr+_Bulstrad_p1.pdf)Договор по об. позиция 1"Булстрад ВИГ" АД4841 КБ04.06.2018г. 11:49:57ч.
Свали този файл (Contr+_Bulstrad_p2.pdf)Договор по об. позиция 2"Булстрад ВИГ" АД4858 КБ04.06.2018г. 11:50:23ч.
Свали този файл (Contr+_Bulstrad_p7.pdf)Договор по об. позиция 7"Булстрад ВИГ" АД5211 КБ04.06.2018г. 11:50:51ч.
Свали този файл (Contract+_Euroins_p3.pdf)Договор по об. позиция 3"Евроинс Живот" ЕАД4578 КБ05.06.2018г. 09:12:20ч.
Свали този файл (Contract+_Euroins_p9.pdf)Договор по об. позиция 9"Евроинс Живот" ЕАД4305 КБ05.06.2018г. 09:13:25ч.
Свали този файл (Contr+_OZK_p4.pdf)Договор по об. позиция 4ЗАД "ОЗК" АД4159 КБ13.06.2018г. 15:46:56ч.
Свали този файл (Contr+_OZK_p5.pdf)Договор по об. позиция 5ЗАД "ОЗК" АД4464 КБ14.06.2018г. 08:27:56ч.
Свали този файл (Contr+_OZK_p6.pdf)Договор по об. позиция 6ЗАД "ОЗК" АД4692 КБ14.06.2018г. 08:28:30ч.
Свали този файл (Contr+_OZK_p8.pdf)Договор по об. позиция 8ЗАД "ОЗК" АД4453 КБ14.06.2018г. 08:29:01ч.
Свали този файл (Contr+_OZK_p10.pdf)Договор по об. позиция 10ЗАД "ОЗК" АД4658 КБ14.06.2018г. 08:29:33ч.