ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000054

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В 115 В и минибагери Кубота КХ41-3S(V), за нуждите на „ В и К ” ООД – Габрово”
Краен срок за подаване на офертите: 29.03.2018 г.  17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Docs_Bageri2018.zip)Документация 108 КБ21.03.2018г. 15:39:44ч.
Свали този файл (обява0003.pdf)Обява 1417 КБ21.03.2018г. 15:45:35ч.
Свали този файл (заповед0007.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя467 КБ21.03.2018г. 15:46:19ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074112)Връзка към АОП 0 КБ21.03.2018г. 16:02:19ч.
Свали този файл (Bageri.pdf)ИнформацияИнформация за публикувана обява452 КБ22.03.2018г. 12:02:30ч.
Свали този файл (Bageri_p1.pdf)ПротоколПротокол от заседанието на комисията3232 КБ05.04.2018г. 15:34:57ч.
Свали този файл (Prosol_Contract+_2018.pdf)Договор"Просол" ООД5140 КБ19.04.2018г. 16:00:27ч.