ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000055

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“  ОТТЕГЛЕНА!!!!

Краен срок за получаване на офертите: 13.06.2018 г.  17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava.pdf)Обява 2507 КБ05.06.2018г. 16:01:06ч.
Свали този файл (заповед0008.pdf)Заповед 524 КБ05.06.2018г. 16:01:35ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076841)Връзка към АОП 0 КБ05.06.2018г. 16:02:11ч.
Свали този файл (Docs_ChemicalLab_2018.zip)Документация 118 КБ05.06.2018г. 16:06:36ч.