ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000056

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100,  “NOVA”60, DR 3900 и DR 890 на Хах Ланге; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово по девет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 15.06.2018 г.  17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077031)Връзка към АОП 0 КБ08.06.2018г. 16:04:28ч.
Свали този файл (Zapoved.pdf)Заповед 429 КБ08.06.2018г. 16:10:28ч.
Свали този файл (Obiava.pdf)Обява 2565 КБ08.06.2018г. 16:10:45ч.
Свали този файл (Docs_ChemicalLab_2018.zip)Документация 118 КБ08.06.2018г. 16:11:44ч.
Свали този файл (заповед0009.pdf)ЗаповедЗаповед за удължаване на срока410 КБ18.06.2018г. 16:19:06ч.
Свали този файл (протокол0020.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията3481 КБ26.06.2018г. 16:09:35ч.
Свали този файл (P2.pdf)ПротоколПротокол №2 от работата на комисията1281 КБ29.06.2018г. 14:46:41ч.
Свали този файл (Contract_p2_HachLange.pdf)Договор за об.позиция № 2"Хах Ланге" ЕООД7237 КБ26.07.2018г. 14:11:19ч.
Свали този файл (Merck_1.pdf)Договор за об.позиция № 1Мерк България ЕАД15095 КБ07.09.2018г. 09:18:25ч.
Свали този файл (Merck6.pdf)Договор за об.позиция № 6Мерк България ЕАД12970 КБ07.09.2018г. 09:48:51ч.
Свали този файл (Merck_8.pdf)Договор за об.позиция № 8Мерк България ЕАД11273 КБ07.09.2018г. 10:30:23ч.
Свали този файл (Merck_9.pdf)Договор за об.позиция № 9Мерк България ЕАД10083 КБ07.09.2018г. 10:42:50ч.
Свали този файл (Contr+_Fot_p4.pdf)Договор по об. позиция 4"Фот" ООД1083 КБ05.10.2018г. 15:42:12ч.
Свали този файл (Contr+_Fot_p7.pdf)Договор по об. позиция 7"Фот" ООД1232 КБ05.10.2018г. 15:44:21ч.