ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000058

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК” ООД - ГАБРОВО”

Краен срок за получаване на оферти: 30.08.2018 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Документация.rar)Документация 91 КБ02.08.2018г. 11:12:18ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539393533)Връзка към АОП00657-2018-00020 КБ02.08.2018г. 11:49:48ч.
Свали този файл (Решение Ел.енергия.pdf)Решение за откриване на процедура 1064 КБ02.08.2018г. 11:50:53ч.
Свали този файл (Обявление ел.енелгия.pdf)Обявление за поръчка 3435 КБ02.08.2018г. 11:51:33ч.
Свали този файл (P10001.pdf)Протокол №1Протокол от заседанието на комисията2143 КБ14.09.2018г. 11:27:56ч.
Свали този файл (P20001.pdf)Протокол №2Протокол от заседанието на комисията3543 КБ14.09.2018г. 11:28:21ч.
Свали този файл (Z_komisia0001.pdf)ЗаповедЗаповед за назначаване на комисия501 КБ14.09.2018г. 11:45:15ч.
Свали този файл (съобщение0012.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти412 КБ19.09.2018г. 15:48:15ч.
Свали този файл (протокол0021.pdf)Протокол №3Протокол от заседанието на комисията944 КБ19.09.2018г. 16:27:20ч.
Свали този файл (протокол1.pdf)Протокол №4Протокол от работата на комисията4725 КБ27.09.2018г. 08:20:20ч.
Свали този файл (решение1.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител834 КБ27.09.2018г. 08:21:34ч.
Свали този файл (доклад1.pdf)ДокладДоклад до управителя3792 КБ27.09.2018г. 08:22:56ч.
Свали този файл (решение11.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител1715 КБ26.10.2018г. 10:32:35ч.
Свали този файл (Решение0008.pdf)РешениеРешение за прекратяване496 КБ15.11.2018г. 16:20:54ч.