ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000059

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по пет обособени позиции“

Краен срок за получаване на офертите: 03.10.2018 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Docs_Chem_2018.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката101 КБ26.09.2018г. 11:35:35ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9081158)Връзка към АОП 0 КБ26.09.2018г. 11:37:05ч.
Свали този файл (zapoved1.pdf)Заповед 732 КБ26.09.2018г. 14:22:41ч.
Свали този файл (обява1.pdf)Обява 3821 КБ26.09.2018г. 14:23:11ч.
Свали този файл (заповед1.pdf)ЗаповедЗаповед за удължаване на срока5502 КБ04.10.2018г. 14:22:11ч.