ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000060

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на офертите:  До 17:00 ч. на 22.11.2018 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ВАУЧЕРИ 2018.rar)Документация 63 КБ31.10.2018г. 10:37:59ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633303631)Връзка към АОП00657-2018-00030 КБ31.10.2018г. 13:22:37ч.
Свали този файл (Решение-ваучери.pdf)Решение за откриване на процедура 1027 КБ02.11.2018г. 14:09:02ч.
Свали този файл (Обявление-ваучери.pdf)Обявление за поръчка 3473 КБ02.11.2018г. 14:09:36ч.
Свали този файл (протокол0022.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията1236 КБ26.11.2018г. 10:21:35ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти296 КБ26.11.2018г. 11:38:24ч.
Свали този файл (протокол0024.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията857 КБ03.12.2018г. 15:56:49ч.
Свали този файл (доклад0006.pdf)ДокладДоклад до управителя1233 КБ03.12.2018г. 15:57:10ч.
Свали този файл (решение.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител296 КБ05.12.2018г. 13:43:04ч.
Свали този файл (договор.pdf)ДоговорТомбоу 1352 КБ18.01.2019г. 10:08:13ч.
Свали този файл (Техническо и Ценово Томбоу.pdf)Техническо и ценово предложениеТомбоу1620 КБ18.01.2019г. 10:55:31ч.