ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000061

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на "ВиК" ООД-град Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.  

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ 2018.rar)Документация 69 КБ02.11.2018г. 11:43:19ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633313333)Връзка към АОП00657-2018-00040 КБ02.11.2018г. 12:40:40ч.
Свали този файл (Решение-асфалт.pdf)Решение за откриване на процедура 1114 КБ02.11.2018г. 14:10:33ч.
Свали този файл (Обявление.асфалт.pdf)Обявление за поръчка 4714 КБ02.11.2018г. 14:11:08ч.
Свали този файл (разяснение.jpg)РазяснениеРазяснение на зададен въпрос339 КБ16.11.2018г. 08:39:54ч.
Свали този файл (ПРОТОКОЛ0023.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията2367 КБ30.11.2018г. 10:03:43ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ0009.pdf)РешениеРешение за прекратяване630 КБ30.11.2018г. 10:04:10ч.