ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000062

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на офертите:14.12.2018 г. 17:00 ч,

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633383235)Връзка към АОП 0 КБ22.11.2018г. 16:30:48ч.
Свали този файл (Reshenie_trubi_2018.pdf)Решение 93 КБ22.11.2018г. 16:39:44ч.
Свали този файл (Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf)Обявление 161 КБ22.11.2018г. 16:40:32ч.
Свали този файл (OP_Pipes_Docs_2018.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката169 КБ28.11.2018г. 14:21:14ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=880735&mode=view)РешениеРешение за изменение на документацията (линк към АОП)0 КБ28.11.2018г. 17:00:58ч.
Свали този файл (Reshenie_izmenenie.pdf)РешениеРешение за изменение на документацията185 КБ28.11.2018г. 16:59:47ч.
Свали този файл (ОТВАРЯНЕ ЦЕНИ СЪОБЩЕНИЕ.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти213 КБ27.12.2018г. 13:48:56ч.
Свали този файл (pr1.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията1987 КБ27.12.2018г. 16:12:15ч.
Свали този файл (pr2.pdf)Протокол №2Протокол от работата на комисията1566 КБ27.12.2018г. 16:12:56ч.
Свали този файл (протокол 3.pdf)Протокол № 3Протокол от работата на комисията937 КБ09.01.2019г. 16:27:46ч.
Свали този файл (протокол 4.pdf)Протокол номер 4Протокол от работата на комисията2450 КБ22.01.2019г. 09:28:30ч.
Свали този файл (доклад.pdf)ДокладДоклад до управителя6205 КБ22.01.2019г. 09:29:05ч.
Свали този файл (решение.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител370 КБ22.01.2019г. 09:29:26ч.
Свали този файл (договор.pdf)Договор"Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД2207 КБ15.03.2019г. 13:41:24ч.
Свали този файл (доп. договор.pdf)Техническо предложение 696 КБ15.03.2019г. 13:42:56ч.