ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000063

Обява за събиране на оферти за възлагане на ОП „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Краен срок за подаване на офертите: 26.11.2018 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obiava_inkaso_2019.pdf)Обява 1771 КБ16.11.2018г. 15:39:02ч.
Свали този файл (OP_Incaso_Docs_2019.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката117 КБ16.11.2018г. 15:40:32ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9083188)Връзка към АОП 0 КБ16.11.2018г. 15:46:39ч.
Свали този файл (zapoved_inkaso.pdf)ЗаповедЗаповед на управителя255 КБ16.11.2018г. 15:58:46ч.
Свали този файл (Удължаване срок.pdf)Удължаване на срока 102 КБ27.11.2018г. 12:06:48ч.
Свали този файл (protokol.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията1744 КБ04.12.2018г. 15:43:40ч.
Свали този файл (Договор_Изипей.pdf)Договор"Ипей" АД6385 КБ08.01.2019г. 11:07:30ч.
Свали този файл (договор пощи.pdf)Договор"Български пощи" ЕАД3466 КБ14.01.2019г. 11:54:52ч.
Свали този файл (Техническо предложение БПощи.pdf)Технически предложения на Български пощи 13751 КБ14.01.2019г. 13:02:12ч.
Свали този файл (Цени БПощи.pdf)Ценови предложения на Български пощи 6145 КБ14.01.2019г. 13:02:44ч.