ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000064

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=881458&newver=2)Линк към АОП 0 КБ03.12.2018г. 15:51:16ч.
Свали този файл (1-Заповед.pdf)Заповед 390 КБ03.12.2018г. 16:04:44ч.
Свали този файл (Поръчка-спецификация 2018-2_Last.doc)Спесификация п.1 79 КБ03.12.2018г. 16:09:03ч.
Свали този файл (Поръчка-спецификация 2018-2_S_Last.doc)Спесификация п.2 66 КБ03.12.2018г. 16:09:24ч.
Свали този файл (договори.pdf)ДоговориСключени договори6011 КБ20.12.2018г. 15:45:40ч.