ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на "ВиК" ООД - Габрово" 

Краен срок за получаване на оферти: 02.01.2019 г. до 17:00 ч

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (OP_ElEnergy_Docs_2018_2.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката114 КБ10.12.2018г. 15:33:37ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333634333532)Връзка към АОП 0 КБ10.12.2018г. 15:54:43ч.
Свали този файл (Reshenie_ElEnergia.pdf)Решение 91 КБ10.12.2018г. 16:04:26ч.
Свали този файл (Obiavlenie_ElEnergia.pdf)Обявление 161 КБ10.12.2018г. 16:05:54ч.
Свали този файл (съобщение.pdf)СъобщениеСъобщение за отваряне на ценови оферти225 КБ07.01.2019г. 14:03:11ч.
Свали този файл (протокол1.pdf)ПротоколПротокол от работата на комисията3608 КБ07.01.2019г. 14:03:44ч.
Свали този файл (protokol2.pdf)Протокол № 2Протокол от работата на комисията2202 КБ07.01.2019г. 14:04:15ч.
Свали този файл (протокол3.pdf)Протокол номер 3Протокол от работата на комисията1672 КБ11.01.2019г. 11:48:02ч.
Свали този файл (доклад.pdf)ДокладДоклад до управителя1350 КБ11.01.2019г. 11:48:23ч.
Свали този файл (решение.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител294 КБ11.01.2019г. 11:48:40ч.
Свали този файл (решение2.pdf)РешениеРешение за избор на изпълнител316 КБ01.02.2019г. 15:45:38ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)РешениеРешение за прекратяване326 КБ19.02.2019г. 10:19:13ч.