ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000070

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ФРАКЦИИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА НУЖДИТЕ НА "ВИК" ООД - ГРАД ГАБРОВО"

 

Краен срок за получаване на офертите: 21.02.2019 г. 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635383037)Линк към АОП 0 КБ31.01.2019г. 15:49:20ч.
Свали този файл (Съдържание на документ.pdf)Решение 92 КБ31.01.2019г. 15:51:48ч.
Свали този файл (Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf)Обявление 177 КБ31.01.2019г. 15:53:27ч.
Свали този файл (Docs_Asfalt_2019.zip)ДокументацияДокументацията на поръчката73 КБ31.01.2019г. 15:56:04ч.
Свали този файл (съобщение.pdf)Съобщение 223 КБ11.02.2019г. 12:39:17ч.
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол от заседание на комисията 1003 КБ27.02.2019г. 16:04:39ч.
Свали този файл (Съобщение.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 189 КБ27.02.2019г. 16:05:07ч.
Свали този файл (протокол.pdf)Протокол номер 2Протокол от работата на комисията2320 КБ13.03.2019г. 14:09:20ч.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ.pdf)Решение 797 КБ13.03.2019г. 14:09:35ч.