ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000085

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло за нуждите на "В и К" ООД Габрово"

Краен срок за получаване на офертите: 11.07.2019г.  17:00 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ РАБОТНО ОБЛЕКЛО-2019.pdf)Документация 524 КБ01.07.2019г. 16:11:33ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - Образци на документи 1.doc)Образци на документи за участие 189 КБ01.07.2019г. 16:12:21ч.
Свали този файл (Обява-работно облекло-2019.pdf)Обява 259 КБ01.07.2019г. 16:12:42ч.
Свали този файл (ПРОЕКТ НА ДОГОВОР-РАБОТНО ОБЛЕКЛО.pdf)Договор-проект 296 КБ01.07.2019г. 16:13:05ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9089744)Линк към АОП 0 КБ01.07.2019г. 16:16:11ч.
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол за класиране 390 КБ17.07.2019г. 08:51:53ч.
Свали този файл (Договор-Бултекс.pdf)Договор 651 КБ02.09.2019г. 14:26:14ч.