ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000087

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово“

Краен срок за получаване на оферти: 02.10.2019г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=932451&newver=2)Линк към АОП 0 КБ10.09.2019г. 15:05:37ч.
Свали този файл (решение.pdf)Решение  503 КБ10.09.2019г. 15:30:14ч.
Свали този файл (обявление.pdf)Обявление 3101 КБ10.09.2019г. 15:30:38ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 2019.doc)Документация за участие 447 КБ10.09.2019г. 15:31:11ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)Приложение №1- ЕЕДОП 192 КБ10.09.2019г. 15:32:04ч.
Свали този файл (Приложение № 2 - Проект за договор.pdf)Приложение № 2 - Проект за договор 425 КБ10.09.2019г. 15:32:27ч.
Свали този файл (съобщение-ел енергия.doc)Съобщение за помянаПромяна на датата за отваряне на оферти за участие30 КБ24.09.2019г. 15:07:14ч.
Свали този файл (протокол1.pdf)Протокол №1 612 КБ09.10.2019г. 15:36:59ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения 200 КБ11.10.2019г. 15:42:14ч.
Свали този файл (Протокол 2.pdf)Протокол №2 213 КБ21.10.2019г. 10:49:57ч.
Свали този файл (Протокол 3.pdf)Протокол №3 325 КБ21.10.2019г. 10:50:17ч.
Свали този файл (решение Eл.Е.pdf)Решение за избор на изпълнител 107 КБ21.10.2019г. 15:16:01ч.
Свали този файл (Решение втори класиран.pdf)Решение за втори класиран 98 КБ14.11.2019г. 16:11:55ч.
Свали този файл (договор.pdf)Договор 3923 КБ17.12.2019г. 13:33:22ч.
Свали този файл (Допълнително споразумение.pdf)Допълнително споразумение 721 КБ25.03.2021г. 17:18:11ч.