ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000088

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВИК” ООД- ГРАД ГАБРОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Краен срок за получаване на оферти: 27.09.2019г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc)ДОКУМЕНТАЦИЯ 2019.doc 166 КБ17.09.2019г. 14:23:52ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2019_1.doc 100 КБ17.09.2019г. 14:27:24ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2019.doc 106 КБ17.09.2019г. 14:27:37ч.
Свали този файл (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ № 3- ОБРАЗЦИ 2019.doc 187 КБ17.09.2019г. 14:27:49ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9092571)Линк към АОП 0 КБ17.09.2019г. 14:29:38ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява 439 КБ17.09.2019г. 14:33:25ч.
Свали този файл (заповед.pdf)Заповед Заповед за удължаване на срока за подаване на оферти237 КБ30.09.2019г. 13:22:57ч.
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол  370 КБ11.10.2019г. 13:57:34ч.
Свали този файл (Договор-ОП1.pdf)Договор - Обособена позиция №1 1819 КБ04.11.2019г. 09:43:07ч.
Свали този файл (Договор-ОП2.pdf)Договор - Обособена позиция №2 1756 КБ04.11.2019г. 09:43:36ч.