ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000089

Договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка:„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за автомобилите и газьол за отопление за нуждите на „ВиК“ ООД – град Габрово"

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение горива.pdf)Решение  259 КБ23.10.2019г. 13:49:49ч.
Свали този файл (Поръчка-спецификация Габрово.pdf)Поръчка-спецификация Габрово.pdf 446 КБ23.10.2019г. 14:02:23ч.
Свали този файл (Поръчка-спецификация Севлиево.pdf)Поръчка-спецификация Севлиево.pdf 434 КБ23.10.2019г. 14:03:01ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940492&newver=2)Линк към АОП 0 КБ23.10.2019г. 14:13:27ч.
Свали този файл (решение прекратяване.pdf)Решение за прекратяване 168 КБ29.10.2019г. 15:39:14ч.