ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000093

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СПИРАТЕЛНА И ДРУГА АРМАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К“ ООД – ГАБРОВО“

Краен срок за получаване на оферти: 11.02.2020 г., 17:00часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=955158&newver=2)Линк към АОП 0 КБ20.01.2020г. 15:55:07ч.
Свали този файл (reshenie.pdf)Решение  813 КБ20.01.2020г. 15:55:50ч.
Свали този файл (obqvlenie.pdf)Обявление 2348 КБ20.01.2020г. 15:56:11ч.
Свали този файл (Документация спирателна арматура 2020.doc)Документация 190 КБ20.01.2020г. 15:56:44ч.
Свали този файл (Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc)Приложение № 1 - ЕЕДОП.doc 178 КБ20.01.2020г. 15:57:06ч.
Свали този файл (Приложение № 2- Образци на документи.doc)Приложение № 2- Образци на документи.doc 460 КБ20.01.2020г. 15:57:29ч.
Свали този файл (Приложение № 3 - Проект на договор.doc)Приложение № 3 - Проект на договор.doc 109 КБ20.01.2020г. 15:57:41ч.
Свали този файл (Приложение №4- Технически спецификации.doc)Приложение №4- Технически спецификации.doc 345 КБ20.01.2020г. 15:57:51ч.
Свали този файл (Заповед арматура.pdf)Промяна датата на отваряне на офертите 246 КБ03.02.2020г. 11:53:36ч.
Свали този файл (Протокол №1.pdf)Протокол №1 356 КБ18.02.2020г. 10:59:22ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf)СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНА.pdf 199 КБ06.03.2020г. 16:15:52ч.
Свали този файл (Протокол 2.pdf)Протокол №2 191 КБ17.03.2020г. 13:59:55ч.
Свали този файл (Протокол 3.pdf)Протокол №3 153 КБ17.03.2020г. 14:00:19ч.
Свали този файл (решение.pdf)Решение за изпълнител 385 КБ17.03.2020г. 14:00:50ч.
Свали този файл (Договор ДМ_cor.pdf)Договор 7901 КБ20.07.2020г. 14:53:49ч.