ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000095

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ЕДИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2020 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=967317&newver=2)Връзка към АОП00657 - 2020 - 0030 КБ23.03.2020г. 12:28:29ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРАХОВКИ 2020_Last.doc)Документация 401 КБ23.03.2020г. 12:29:53ч.
Свали този файл (Образец № 1 от документацията - ЕЕДОП - Приложение № 2.doc)Образец №1 - ЕЕДОП - Приложение №2 170 КБ23.03.2020г. 12:30:52ч.
Свали този файл (Списъци_ЗОП_ВиК_02.2020.xls)Списъци 102 КБ23.03.2020г. 12:31:20ч.
Свали този файл (Решение откриване застраховки 2020.pdf)Решение 47 КБ23.03.2020г. 13:20:01ч.
Свали този файл (Обявление застраховки 2020.pdf)Обявление 122 КБ23.03.2020г. 13:20:29ч.