ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000095

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „В И К” ООД – ГРАД ГАБРОВО ПО ЕДИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Краен срок за получаване на оферти: 14.04.2020 г. до 17:00 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=967317&newver=2)Връзка към АОП00657 - 2020 - 0030 КБ23.03.2020г. 12:28:29ч.
Свали този файл (ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРАХОВКИ 2020_Last.doc)Документация 401 КБ23.03.2020г. 12:29:53ч.
Свали този файл (Образец № 1 от документацията - ЕЕДОП - Приложение № 2.doc)Образец №1 - ЕЕДОП - Приложение №2 170 КБ23.03.2020г. 12:30:52ч.
Свали този файл (Списъци_ЗОП_ВиК_02.2020.xls)Списъци 102 КБ23.03.2020г. 12:31:20ч.
Свали този файл (Решение откриване застраховки 2020.pdf)Решение 47 КБ23.03.2020г. 13:20:01ч.
Свали този файл (Обявление застраховки 2020.pdf)Обявление 122 КБ23.03.2020г. 13:20:29ч.
Свали този файл (Разяснение Застраховки-ОП 7.pdf)Разяснения по чл. 33 от ЗОП 201 КБ06.04.2020г. 17:33:49ч.
Свали този файл (протокол_1.pdf)Протокол №1 2903 КБ15.05.2020г. 10:07:25ч.
Свали този файл (протокол_2.pdf)Протокол №2 2166 КБ15.05.2020г. 10:07:46ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНИ ЗАСТРАХОВКИ.doc)Съобщение за отваряне на ценови предложения 37 КБ22.05.2020г. 15:36:56ч.
Свали този файл (протокол_3.pdf)протокол_3.pdf 525 КБ12.06.2020г. 15:37:45ч.
Свали този файл (протокол_4.pdf)протокол_4.pdf 1845 КБ12.06.2020г. 15:38:00ч.
Свали този файл (решение-изпълнители.pdf)решение-изпълнители.pdf 329 КБ12.06.2020г. 15:38:16ч.
Свали този файл (Решение ОП-7.pdf)Решение ОП-7.pdf 103 КБ19.06.2020г. 08:13:51ч.
Свали този файл (ОЗК 6.pdf)Договор - Обособена позиция №6 3638 КБ07.07.2020г. 16:11:17ч.
Свали този файл (6.pdf)Приложения ОП6 1733 КБ07.07.2020г. 16:11:52ч.
Свали този файл (ОЗК 8.pdf)Договор - Обособена позиция №8 3656 КБ07.07.2020г. 16:12:26ч.
Свали този файл (8.pdf)Приложения ОП8 1229 КБ07.07.2020г. 16:13:32ч.
Свали този файл (ОЗК 10.pdf)Договор - Обособена позиция №10Приложения ОП 103658 КБ07.07.2020г. 16:14:18ч.
Свали този файл (ОЗК 11.pdf)Договор - Обособена позиция №11 3666 КБ07.07.2020г. 16:14:52ч.
Свали този файл (11.pdf)Приложения ОП11 1251 КБ07.07.2020г. 16:15:25ч.
Свали този файл (Булстрад_1_cor.pdf)Договор - Обособена позиция №1 19132 КБ20.07.2020г. 14:32:11ч.
Свали този файл (Булстрад_2_cor.pdf)Договор - Обособена позиция №2 16940 КБ20.07.2020г. 14:33:10ч.
Свали този файл (Булстрад_5_cor.pdf)Договор - Обособена позиция №5 17470 КБ20.07.2020г. 14:34:36ч.
Свали този файл (Булстрад_7_cor.pdf)Договор - Обособена позиция №7 17280 КБ20.07.2020г. 14:35:45ч.
Свали този файл (Доп споразумение ОП2.pdf)Анекс ОП2Анекс ОП2445 КБ23.12.2021г. 15:10:34ч.