ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000001

Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово по четири обособени позиции“

Подаване на оферти - до 17.11.2014г., 16:30 ч.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Trabi_2014.rar)Документация 107 КБ20.10.2014г. 09:57:40ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333138353133)Връзка към АОП00657-2014-00080 КБ20.10.2014г. 10:02:31ч.
Свали този файл (ZapovedTrubiKomisiq.pdf)ЗаповедЗаповед за назначаване на комисия299 КБ21.11.2014г. 13:26:10ч.
Свали този файл (протокол тръби0001.pdf)Протокол № 1Протокол № 1 от заседание на комисията1176 КБ27.11.2014г. 09:39:05ч.
Свали този файл (протокол_2_тръби0001.pdf)Протокол № 2Протокол № 2 от заседание на комисията616 КБ03.12.2014г. 11:38:55ч.
Свали този файл (решение_тръби0001.pdf)Решение на управителяКласиране на участниците592 КБ03.12.2014г. 11:48:03ч.
Свали този файл (договор_тръби0001.pdf)Договор за обособени позиции № 1 и № 2"ЕКО ПРОЕКТ" ООД935 КБ04.02.2015г. 08:48:26ч.
Свали този файл (договор_Алиаксис0001.pdf)Договор по обособена позиция № 3"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕДН ИНДЪСТРИ" ЕООД939 КБ11.02.2015г. 13:34:30ч.
Свали този файл (Тръби-гаранции.doc)Гаранции за участиеИнформация за датите на освобождаване25 КБ12.03.2015г. 10:26:33ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект.doc)Плащания по об.позиции № 1 и № 2 - февруариЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.03.2015г. 10:44:23ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- март.doc)Плащания по об.позиции № 1 и № 2 - мартЕКО ПРОЕКТ24 КБ16.04.2015г. 10:23:22ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- март.doc)Плащания по об.позиция № 3 - мартАлиаксис24 КБ16.04.2015г. 10:24:07ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- април.doc)Пращане по об.позиция № 1 - априлЕКО ПРОЕКТ24 КБ19.05.2015г. 09:04:35ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- април.doc)Пращане по об.позиция № 3 - априлАлиаксис24 КБ19.05.2015г. 09:05:23ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- май.doc)Плащания по об.позиция № 1 - майЕКО ПРОЕКТ24 КБ11.06.2015г. 08:36:56ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- май.doc)Плащания по об.позиция № 3 - майАлиаксис24 КБ11.06.2015г. 08:38:46ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- юни.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юниЕКО ПРОЕКТ24 КБ16.07.2015г. 09:30:40ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- юни.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юниАлиаксис24 КБ16.07.2015г. 09:31:55ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- юли.doc)Плащане по об. позиция № 1 - юлиЕКО ПРОЕКТ24 КБ01.09.2015г. 08:41:52ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- юли.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юлиАлиаксис24 КБ01.09.2015г. 08:43:14ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- август.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августЕКО ПРОЕКТ24 КБ11.09.2015г. 08:22:40ч.
Свали този файл (Плащания - Екопроект- 09.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ09.10.2015г. 09:52:22ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- 09.doc)Плащане по об.позиция № 3 - септемвриАлиаксис24 КБ09.10.2015г. 09:53:05ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 10.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ13.11.2015г. 08:47:43ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 10.doc)Плащане по об.позиция № 3 - октомвриАлиаксис24 КБ13.11.2015г. 08:48:21ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 11.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноемвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ09.12.2015г. 09:14:49ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 11.doc)Плащане по об.позиция № 3 - ноемвриАлиаксис24 КБ09.12.2015г. 09:15:40ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 12.doc)Плащане по об. позиция № 1 - декемвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.01.2016г. 09:08:34ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 12.doc)Плащане по об.позиция № 3 - декемвриАлиаксис24 КБ12.01.2016г. 09:09:21ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 02.doc)Плащане по об.позиция № 1 - февруариЕКО ПРОЕКТ24 КБ10.03.2016г. 10:26:22ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 02.doc)Плащане по об.позиция № 3 - февруариАлиаксис24 КБ10.03.2016г. 10:26:59ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 03.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - март 2016ЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.04.2016г. 09:27:06ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 03-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - априлАлиаксис24 КБ12.04.2016г. 09:27:48ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- април 2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - априлАлиаксис24 КБ12.05.2016г. 11:08:12ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 05.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - майЕКО ПРОЕКТ24 КБ10.06.2016г. 08:47:21ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 06.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юни 2016ЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.07.2016г. 10:35:20ч.
Свали този файл (Плащания - Алиаксис- 06 2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юниАлиаксис24 КБ12.07.2016г. 10:36:59ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 07.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юлиЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.08.2016г. 09:17:50ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 07 2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юлиАлиаксис24 КБ12.08.2016г. 09:29:41ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 08.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августЕКО ПРОЕКТ24 КБ13.09.2016г. 09:26:23ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 08 2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - августАлиаксис24 КБ13.09.2016г. 09:27:24ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 09.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.10.2016г. 10:29:01ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 09 2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - септемвриАлиаксис24 КБ12.10.2016г. 10:29:43ч.
Свали този файл (ценово предложение_10001.pdf)Приложение към договор 7527 КБ27.10.2016г. 12:29:40ч.
Свали този файл (ценово предложение_20001.pdf)Приложение към договор 1648 КБ27.10.2016г. 12:30:10ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 10.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриЕКО ПРОЕКТ24 КБ15.11.2016г. 10:10:23ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 10 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - октомвриАлиаксис24 КБ15.11.2016г. 10:25:50ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 11.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноември 2016ЕКО ПРОЕКТ24 КБ12.12.2016г. 10:09:18ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 11 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - ноември 2016Алиаксис24 КБ12.12.2016г. 10:10:15ч.
Свали този файл (Плащане - Екопроект- 12.2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - декември 2016ЕКО ПРОЕКТ24 КБ13.01.2017г. 09:23:29ч.
Свали този файл (Плащане - Алиаксис- 12 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - декември 2016Алиаксис24 КБ13.01.2017г. 09:24:16ч.