ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000003

Периодични доставки на фракции и асфалтови смеси за възстановяване на настилки по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град Габрово и град Дряново; 

Обособена позиция 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Трявна;

Обособена позиция 3: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на изпълнителя в района на действие на „В и К“ ООД - Габрово.

  

Срок за подаване на оферти до 18.12.2014 г., 16:30 часа

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (AsfaltFrakcii.doc)ДокументацияДокументация на поръчката225 КБ19.11.2014г. 14:50:31ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139333936)Връзка към сайта на АОПВръзка към сайта на АОП0 КБ19.11.2014г. 14:52:21ч.
Свали този файл (Raziasnenie.pdf)РазяснениеРазяснение по постъпил въпрос593 КБ24.11.2014г. 14:19:55ч.
Свали този файл (ОП-фракции-покана.pdf)Покана до участницитеОтваряне на ценово предложение263 КБ19.12.2014г. 14:17:51ч.
Свали този файл (Асфалт-Протокол №1.pdf)Протокол № 1Протокол № 1 от заседание на комисията973 КБ06.01.2015г. 11:48:14ч.
Свали този файл (Асфалт-Протокол №2.pdf)Протокол № 2Протокол № 2 от заседание на комисията1052 КБ06.01.2015г. 11:50:55ч.
Свали този файл (заповед избор_асфалт0001.pdf)Решение на управителяКласиране на участниците и възлагане на обществена поръчка319 КБ06.01.2015г. 11:54:58ч.
Свали този файл (договор Пътстрой0001.pdf)Договор за об.позиции № 1 и № 2"Пътстрой - Габрово" АД1012 КБ29.01.2015г. 09:01:25ч.
Свали този файл (договор Димас0001.pdf)Договор за об.позиция № 3"Димас" АД914 КБ24.02.2015г. 09:30:54ч.
Свали този файл (Асфалт-гаранции.doc)Гаранции за участиеИнформация за датите на освобождаване25 КБ12.03.2015г. 10:22:43ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой.doc)Плащания по об.позиции № 1 и №2 - февруариПътстрой Габрово24 КБ12.03.2015г. 10:46:09ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 03.doc)Плащания по об.позиции № 1 и №2 - мартПътстрой24 КБ16.04.2015г. 10:32:11ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 04.doc)Пращания по об.позиция № 1 - априлПътстрой Габрово24 КБ19.05.2015г. 09:09:24ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 05.doc)Плащания по об.позиции № 1 и №2Пътстрой24 КБ11.06.2015г. 08:44:12ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 05.doc)Плащания по об.позиция № 3 - майДимас24 КБ11.06.2015г. 08:44:52ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 06.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юниПътстрой Габрово24 КБ16.07.2015г. 10:00:10ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 06.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юниДимас24 КБ16.07.2015г. 10:00:41ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 07.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юлиПътстрой Габрово24 КБ01.09.2015г. 08:46:41ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 07.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юлиДимас24 КБ01.09.2015г. 08:50:09ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 08.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августПътстрой24 КБ11.09.2015г. 08:58:16ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 08.doc)Плащане по об.позиция № 3 - августДимас24 КБ11.09.2015г. 08:58:54ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 09.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриПътстрой24 КБ09.10.2015г. 10:06:42ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 09.doc)Плащане по об.позиция № 3 - септемвриДимас24 КБ09.10.2015г. 10:07:18ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 10.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриПътстрой - Габрово24 КБ13.11.2015г. 09:00:54ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 11.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноемвриПътстрой24 КБ09.12.2015г. 09:21:51ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 11.doc)Плащане по об.позиция № 3 - ноемвриДимас24 КБ09.12.2015г. 09:22:28ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 12.doc)Плащане по об.позиция №1 - декемвриПътстрой24 КБ12.01.2016г. 09:20:08ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 12.doc)Плащане по об.позиция № 3 - декемвриДимас24 КБ12.01.2016г. 09:20:46ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 01.doc)Плащане по об.позииця № 1 - януариПътстрой Габрово24 КБ10.02.2016г. 08:56:28ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 01.doc)Плащане по об.позиция № 3 - януариДимас24 КБ10.02.2016г. 08:57:34ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 03-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - март 2016Пътстрой24 КБ12.04.2016г. 09:29:57ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 04-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - април 2016Пътстрой24 КБ12.05.2016г. 11:06:55ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 05-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - май 2016Пътстрой Габрово24 КБ10.06.2016г. 08:51:15ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 05-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - майДимас24 КБ10.06.2016г. 08:52:02ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 06-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юниПътстрой24 КБ12.07.2016г. 10:38:41ч.
Свали този файл (Плащания - Димас- 06-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юниДимас24 КБ12.07.2016г. 10:39:22ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 07-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юлиПътстрой24 КБ12.08.2016г. 09:31:51ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 07-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - юлиДимас24 КБ12.08.2016г. 09:32:29ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 08-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августПътстрой Габрово24 КБ13.09.2016г. 09:35:25ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 08-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - августДимас24 КБ13.09.2016г. 09:36:06ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 09-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриПътстрой24 КБ12.10.2016г. 10:31:16ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 09-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - септемвриДимас24 КБ12.10.2016г. 10:31:55ч.
Свали този файл (Плащания - Пътстрой- 10-2016.doc)Плащане по об.позиция №1 - октомвриПътстрой Габрово24 КБ15.11.2016г. 10:31:29ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 10-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - октомвриДимас24 КБ15.11.2016г. 10:33:45ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 11-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноември 2016Пътстрой24 КБ12.12.2016г. 10:12:07ч.
Свали този файл (Плащане - Димас- 11-2016.doc)Плащане по об.позиция № 3 - ноември 2016Димас24 КБ12.12.2016г. 10:22:42ч.
Свали този файл (Плащане - Пътстрой- 12-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - декември 2016Пътстрой24 КБ13.01.2017г. 09:26:12ч.