ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000004

Публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни части за нуждите на "В и К" ООД - Габрово" по пет обособени позиции“

Подаване на оферти – до 16.00 часа на 13.01.2015г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (/http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037776)Връзка към АОПID -90377760 КБ05.01.2015г. 14:06:31ч.
Свали този файл (Dokumentazia -OP Avtotchasti.rar)Документация 13 КБ05.01.2015г. 14:08:35ч.
Свали този файл (заповед комисия авто0001.pdf)Заповед на управителяНазначаване на комисия286 КБ15.01.2015г. 10:06:14ч.
Свали този файл (протокол_авто0001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците727 КБ19.01.2015г. 14:07:35ч.
Свали този файл (заповед_избор авто.pdf)Заповед на управителяЗаповед за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка264 КБ19.01.2015г. 14:10:28ч.
Свали този файл (договор_авто0001.pdf)Договор"Ауто Плюс - Габрово" ЕООД789 КБ03.02.2015г. 08:20:45ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 03.doc)Плащания - мартАуто Плюс - Габрово24 КБ16.04.2015г. 10:37:58ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 04.doc)Пращания - априлАуто Плюс - Габрово24 КБ19.05.2015г. 09:12:20ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 05.doc)Плащания - майАуто Плюс - Габрово24 КБ11.06.2015г. 08:48:28ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 06.doc)Плащане - юниАуто Плюс24 КБ16.07.2015г. 10:19:23ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 07.doc)Плащане - юлиАуто Плюс - Габрово24 КБ01.09.2015г. 08:54:03ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 08.doc)Плащане - августАуто Плюс - Габрово24 КБ11.09.2015г. 09:01:33ч.
Свали този файл (Плащания - Ауто плюс- 09.doc)Плащане - септемвриАуто Плюс24 КБ09.10.2015г. 10:10:01ч.
Свали този файл (Плащане - Ауто плюс- 10.doc)Плащане - октомвриАуто Плюс - Габрово24 КБ13.11.2015г. 09:04:16ч.
Свали този файл (Плащане - Ауто плюс- 11.doc)Плащане - ноемвриАуто Плюс - Габрово24 КБ09.12.2015г. 09:29:57ч.
Свали този файл (Плащане - Ауто плюс- 12.doc)Плащане - декемвриАуто Плюс - Габрово24 КБ12.01.2016г. 09:37:10ч.
Свали този файл (Плащане - Ауто плюс-01.doc)Плащане - януариАуто Плюс - Габрово24 КБ10.02.2016г. 09:00:17ч.
Свали този файл (Плащане - Ауто плюс- 02.doc)Плащане - февруари 2016Ауто Плюс - Габрово24 КБ10.03.2016г. 10:34:51ч.