ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000005

Публична покана по ЗОП с предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“

Подаване на оферти до 16:30 ч. на 11.02.2015г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038631)Връзка към АОПID - 90386310 КБ04.02.2015г. 16:26:41ч.
Свали този файл (Inkasirane.rar)Документация 25 КБ04.02.2015г. 16:37:39ч.
Свали този файл (протокол_инкасо0001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците782 КБ20.02.2015г. 09:35:02ч.
Свали този файл (заповед Инкасо0001.pdf)Заповед на управителяВъзлагане на обществена поръчка301 КБ20.02.2015г. 09:37:26ч.
Свали този файл (договор_Интеркапитал груп0001.pdf)Договор за обособена позиция № 18"Интеркапитал груп" АД1429 КБ11.03.2015г. 11:44:34ч.
Свали този файл (договор_Ипей0001.pdf)Договор за обособена позиция №17"Ипей" АД2271 КБ11.03.2015г. 11:46:14ч.
Свали този файл (договор_инф.обсл0001.pdf)Договор за обособена позиция №2"Информационно обслужване" АД1215 КБ13.03.2015г. 08:51:42ч.
Свали този файл (договор Пощи0001.pdf)Договор за об.позиции №№ 1, 3, 4-16"Български пощи" ЕАД1435 КБ26.03.2015г. 10:13:22ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - април.doc)Плащания по об.поз. № 1 - априлБългарски пощи24 КБ19.05.2015г. 09:30:26ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - април.doc)Плащания по об.позиция № 2 - априлИнформационно обслужване24 КБ19.05.2015г. 09:31:17ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- април.doc)Плащания по об.позиция № 17Ипей24 КБ19.05.2015г. 09:31:54ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - 05.doc)Плащания по об.позиция № 1 - майБългарски пощи24 КБ11.06.2015г. 08:55:42ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 05.doc)Плащане по об.позиция № 2 - майИнформационно обслужване24 КБ11.06.2015г. 08:56:45ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 05.doc)Плащане по об.позиция № 17 - майИпей24 КБ11.06.2015г. 08:57:39ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - 06.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юниБългарски пощи24 КБ16.07.2015г. 10:50:59ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 06.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юниИнформационно обслужване24 КБ16.07.2015г. 10:52:07ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 06.doc)Плащане по об.позиция № 17 - юниИпей24 КБ16.07.2015г. 10:52:52ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - 07.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юлиБългарски пощи24 КБ01.09.2015г. 08:59:52ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 07.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юлиИнформационно обслужване24 КБ01.09.2015г. 09:01:28ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 07.doc)Плащане по об.позиция № 17 - юлиИпей24 КБ01.09.2015г. 09:02:26ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - 08.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августБългарски пощи24 КБ11.09.2015г. 09:12:49ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 08.doc)Плащане по об.позиция № 2 - августИнформационно обслужване24 КБ11.09.2015г. 09:13:48ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 08.doc)Плащане по об.позиция № 17 - августИпей24 КБ11.09.2015г. 09:14:24ч.
Свали този файл (Плащания - Български пощи - 09.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриБългарски пощи24 КБ09.10.2015г. 10:15:53ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 09.doc)Плащане по об.позиция № 2 - септемвриИнформационно обслужване24 КБ09.10.2015г. 10:16:42ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 09.doc)Плащане по об.позиция №17Ипей24 КБ09.10.2015г. 10:17:19ч.
Свали този файл (Плащане - Български пощи - 10.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриБългарски пощи24 КБ13.11.2015г. 09:11:46ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 10.doc)Плащане по об.позиция № 2 - октомвриИнформационно обслужване24 КБ13.11.2015г. 09:13:02ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 10.doc)Плащане по об.позиция № 17 - октомвриИпей24 КБ13.11.2015г. 09:13:43ч.
Свали този файл (Плащане - Български пощи - 11.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноемвриБългарски пощи24 КБ09.12.2015г. 09:34:33ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 11.doc)Плащане по об.позиция № 2 - ноемвриИнформационно обслужване24 КБ09.12.2015г. 09:35:47ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 11.doc)Плащане по об.позиция № 17 - ноемвриИпей24 КБ09.12.2015г. 09:36:42ч.
Свали този файл (Плащане - Български пощи - 12.doc)Плащане по об.позиция № 1 - декемвриБългарски пощи24 КБ12.01.2016г. 09:45:01ч.
Свали този файл (Плащане - Инф.обслужване - 12.doc)Плащане по об.позиция №2 Информационно обслужване24 КБ12.01.2016г. 09:46:30ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 12.doc)Плащане по об.позиция № 17 - декемвриИпей24 КБ12.01.2016г. 09:47:44ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 01.doc)Плащане по об.позиция № 1 - януариБългарски пощи24 КБ10.02.2016г. 09:05:10ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 01.doc)Плащане по об.позиция № 2 - януариИнформационно обслужване24 КБ10.02.2016г. 09:05:57ч.
Свали този файл (Плащане - Ипей- 01.doc)Плащане по об.позиция І 17 - януариИпей24 КБ10.02.2016г. 09:06:32ч.
Свали този файл (Плащане- Български пощи - 02 -2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - февруари 2016Български пощи24 КБ10.03.2016г. 10:48:05ч.
Свали този файл (Плащания - Инф.обслужване - 02 -2016.doc)Плащане по об.позиция №2 - февруари 2016Информационно обслужване24 КБ10.03.2016г. 10:49:04ч.
Свали този файл (Плащания - Ипей- 02 - 2016.doc)Плащане по об.позиция № 17 - февруари 2016Ипей24 КБ10.03.2016г. 10:50:18ч.