ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000008

Публична покана по ЗОП:  „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по седем обособени позиции"

Подаване на оферти до 16:00 ч. на 19.03.2015г.

 

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039709)Връзка съм АОПID - 90397090 КБ12.03.2015г. 16:29:30ч.
Свали този файл (Laboratorni rektivi.rar)Документация 30 КБ12.03.2015г. 16:39:50ч.
Свали този файл (заповед_хим.анализ0001.pdf)Заповед на управителяЗаповед за публикуване на публична покана768 КБ13.03.2015г. 08:48:12ч.
Свали този файл (Разяснение лаборатория.doc)РазяснениеРазяснение по постъпил въпрос32 КБ18.03.2015г. 16:19:32ч.
Свали този файл (заповед комисия_хим анализ0001.pdf)Заповед на управителяНазначаване на комисия287 КБ25.03.2015г. 09:06:10ч.
Свали този файл (протокол_хим.анализ0001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците843 КБ07.04.2015г. 09:53:38ч.
Свали този файл (заповед избор0001.pdf)Заповед на управителяВъзлагане на обществена поръчка454 КБ07.04.2015г. 09:56:09ч.
Свали този файл (договор Лабимекс0001.pdf)Договор за об.позиции № 5 и № 7"Лабимекс" ООД1617 КБ08.05.2015г. 08:54:17ч.
Свали този файл (договор Мерк0001.pdf)Договор за об.позиции № 1 и № 6"Мерк България" ЕАД1632 КБ08.05.2015г. 09:01:19ч.
Свали този файл (договор Фот_20001.pdf)Договор за об.позиция № 2"Фот" ООД1552 КБ13.05.2015г. 09:01:35ч.
Свали този файл (договор Фот_10001.pdf)Договор за об.позиции № 3 и № 4"Фот" ООД1596 КБ13.05.2015г. 09:02:37ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 05.doc)Плащане по об.позиция № 2 - майФот24 КБ12.06.2015г. 08:44:06ч.
Свали този файл (Плащания - Мерк- 06.doc)Плащане по об.позиция № 1- юниМерк България24 КБ16.07.2015г. 11:00:28ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 06.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юниФот24 КБ16.07.2015г. 11:01:11ч.
Свали този файл (Плащания - Мерк- 07.doc)Плащане по об.позиция № 1 - юлиМерк България24 КБ01.09.2015г. 09:30:36ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 07.doc)Плащане по об.позиция № 2 - юлиФот24 КБ01.09.2015г. 09:31:15ч.
Свали този файл (Плащане - Лабимекс - 07.doc)Плащане по об.позиция № 5 - юлиЛабимекс24 КБ01.09.2015г. 09:31:48ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 08.doc)Плащане по об.позиция № 2 - августФот24 КБ11.09.2015г. 09:25:57ч.
Свали този файл (Плащания - Мерк- 08.doc)Плащане по об.позиция № 1 - августМерк България24 КБ11.09.2015г. 09:26:33ч.
Свали този файл (Плащания - Мерк- 09.doc)Плащане по об.позиция № 1 - септемвриМерк България24 КБ09.10.2015г. 10:23:05ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 09.doc)Плащане по об.позиция № 2 - септемвриФот24 КБ09.10.2015г. 10:24:01ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 10.doc)Плащане по об.позиция № 1 - октомвриМерк България24 КБ13.11.2015г. 09:20:07ч.
Свали този файл (Плащане - Лабимекс - 10.doc)Плащане по об.позиция № 5 - октомвриЛабимекс24 КБ13.11.2015г. 09:21:28ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 11.doc)Плащане по об.позиция № 1 - ноемвриМерк България24 КБ11.12.2015г. 09:09:21ч.
Свали този файл (Плащане - Фот- 11.doc)Плащане по об.позиция № 2 - ноемвриФот24 КБ11.12.2015г. 09:10:04ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 12.doc)Плащане по об.позиция № 1 - декемвриМерк България24 КБ12.01.2016г. 10:00:11ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 12.doc)Плащане по об.позиция № 2 - декемвриФот24 КБ12.01.2016г. 10:09:58ч.
Свали този файл (Плащане - Лабимекс - 12.doc)Плащане по об.позиция № 5 - декемвриЛабимекс24 КБ12.01.2016г. 10:10:36ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 01.doc)Плащане по об.позиция № 1 - януариМерк България24 КБ10.02.2016г. 09:19:52ч.
Свали този файл (Плащане- Фот- 01.doc)Плащане по об.позиция № 2 - януариФот24 КБ10.02.2016г. 09:21:14ч.
Свали този файл (Плащания - Мерк- 02-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - февруари 2016Мерк България24 КБ10.03.2016г. 11:23:19ч.
Свали този файл (Плащания - Фот- 02-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - февруари 2016Фот24 КБ10.03.2016г. 11:25:00ч.
Свали този файл (Плащане - Лабимекс - 02-2016.doc)Плащане по об.позиция № 5 - февруари 2016Лабимекс24 КБ10.03.2016г. 11:26:00ч.
Свали този файл (Плащане - Мерк- 03-2016.doc)Плащане по об.позиция № 1 - март 2016Мерк България24 КБ12.04.2016г. 09:09:33ч.
Свали този файл (Плащане - Фот- 03-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - мартФот24 КБ12.04.2016г. 09:10:20ч.
Свали този файл (Плащане - Лабимекс - 03-2016.doc)Плащане по об.позиция № 5 -мартЛабимекс24 КБ12.04.2016г. 09:11:29ч.
Свали този файл (Плащане - Фот- 04-2016.doc)Плащане по об.позиция № 2 - април 2016Фот24 КБ12.05.2016г. 10:41:17ч.