ВиК ООД ГАБРОВО

Обществени поръчки - Профил на купувача

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000010

Публична покана по ЗОП с предмет:Доставка на свързващи елементи от чугун (жиба) за АЦ и PEHD тръбопроводи за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

Краен срок за подаване на документите: до 16:30 ч. на 21.04.2015 г.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Zhiba.rar)Документация 18 КБ14.04.2015г. 10:52:13ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040718)Връзка към АОПID - 90407180 КБ14.04.2015г. 11:49:46ч.
Свали този файл (заповед_жиба0001.pdf)Заповед на управителяЗаповед за публикуване на публична покана444 КБ15.04.2015г. 09:54:16ч.
Свали този файл (протокол0001.pdf)Протокол от заседание на комисиятаКласиране на участниците657 КБ04.05.2015г. 09:14:46ч.
Свали този файл (заповед избор Лемекон0001.pdf)Заповед на управителяВъзлагане на обществена поръчка254 КБ04.05.2015г. 09:16:23ч.
Свали този файл (договрор Лемекон0001.pdf)Договор"Лемекон" АД750 КБ19.06.2015г. 08:52:48ч.
Свали този файл (Плащания - Лемекон - 06.doc)Плащане - юниЛемекон24 КБ16.07.2015г. 11:08:49ч.
Свали този файл (Плащания - Лемекон - 07.doc)Плащане - юлиЛемекон24 КБ01.09.2015г. 09:58:34ч.
Свали този файл (Плащания - Лемекон - 08.doc)Плащане - августЛемекон24 КБ11.09.2015г. 09:28:48ч.
Свали този файл (Плащания - Лемекон - 09.doc)Плащане - септемвриЛемекон24 КБ09.10.2015г. 10:26:13ч.
Свали този файл (Плащане - Лемекон - 11.doc)Плащане - ноемвриЛемекон24 КБ11.12.2015г. 09:16:14ч.
Свали този файл (Плащане - Лемекон - 12.doc)Плащане - декемвриЛемекон24 КБ12.01.2016г. 10:49:05ч.
Свали този файл (Плащане - Лемекон - 03-2016.doc)Плащане - март 2016Лемекон24 КБ11.04.2016г. 11:18:27ч.